Mediation kan bruges i alle slags konflikter. Det kan være konflikter, der opstår mellem erhvervsdrivende, som ellers overlades til retten eller en voldgift.

Kort fortalt, er medation en moderne konfliktmæglingsmetode, hvor parterne selv løser konflikten. Processen faciliteres af en upartisk uddannet mediator, der er trænet til at sikre rammerne for en dialog mellem de involverede parter.

Der er god dokumentation for at mediation resulterer i hurtigere, billigere og bedre løsninger for parterne.

Mange sager kan løses på en enkelt dag uden forberedelse for mediator, andre mere komplicerede sager kræver mediators forberedelse f.eks. gennemgang af materiale og separate møder med parterne inden man mødes til den egentlige mediation. Selv komplicerede sager kan løses i løbet af få måneders forberedelse og 2-3 mediationsdage. Til sammenligning tager retssager ofte 1-3 år.

Undersøgelser viser ligeledes, at aftaler indgået under mediation oftere overholdes end domsafgørelser. Det skyldes nok, at parterne føler større ejerskab og loyalitet overfor aftalerne.

En af de store forskelle mellem mediation og domstolene er, at parterne under mediation får bedre mulighed for at komme rundt om de interesser, der danner baggrunden for konflikten. Når parternes interesser er kortlagte, kan det åbne op for løsning af konflikten, selv i sager, hvor parternes ellers har haft meget fastlåste positioner. Og som den anden store forskel, så er det parterne selv, der indgår aftalen under mediation.

Vores erfaring er, at parterne, ved denne tilgang og arbejdsmetode, oplever væsentlig færre omkostninger, en hurtigere løsning og ikke mindst at parternes i højere grad kan bevare eller genopbygge deres gode relationer, hvilket for mange er det mest værdiskabende.

 

Programmet vil bliver offentliggjort i slutningen af april.

ADVOKAT, PARTNER, Marie-Louise Pind,Møderet for Landsret, Mediator

Marie-Louise er på baggrund af talrige sager og mange års erfaring førende specialist inden for fugt og skimmelsvamp i alle typer af sager inden for fast ejendom. Marie-Louise rådgiver privatpersoner, virksomheder, kommuner, private udlejere, lejere, erhvervslejere, boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger i sager, hvor skaden er sket, men har også mange sager, hvor hun yder proaktiv rådgivning, så risikoen for skader minimeres eller helt undgås.

Marie-Louise har god erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, men hendes primære styrke ligger i hendes måde at løse konflikter hurtigt og effektivt udenretligt på.

Marie-Louise har stor undervisningserfaring og holder foredrag og udvikler strategier for virksomheder, der gerne vil have en skimmelsvampestrategi.

Endelig er Marie-Louise i 2017 uddannet som mediator, og kan derfor også hjælpe andre parter end vores klienter med at komme frem til en mindelig løsning.

Faktura Modtager

Tilmeld flere

Faktura Modtager

Tid: 
Torsdag den 26. september 2019 kl. 08.30 – 13.00

Max 12 deltagere.

Sted: 
Pind og Partnere Advokatfirma, Sjæleboderne 2, 1122 København K

Kursusbevis:
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse

Antal lektioner til efteruddannelse:
Seminaret giver 4 lektioner

Pris kr. 1.995

Tilmeldingsbetingelser