Leje/udleje af erhvervslejemål
Praktisk håndtering af erhvervslejeretlige problemer

Dette kursus starter der, hvor de fleste andre slutter: med at behandle de problemer, der opstår ved leje/udleje af erhvervslejemål, og på kurset får du løsningsforslag baseret på erfaringer og praktisk viden.

Vi ser på fejlagtige varslingsskrivelser og specifikt på, i hvilke situationer du som udlejer bør starte forfra med en ny varsling og i hvilke, du kan fortsætte med de fejl, der nu er opstået.

Du får praktisk indsigt i håndtering af markedslejesager som fx, hvornår du bør begære et syn og skøn, og hvad du skal overveje i den anledning: Skal du begære to syn og skønsmænd, og hvilket forarbejde skal du selv lave inden syn og skønnet – herunder indhentning af sammenligningslejemål og hvilke lejemål, der kan betragtes som sammenlignelige. 

Vi arbejder også med, hvordan du bedst vurderer, om den nuværende leje er over eller under markedslejen herunder, og hvordan du diffentierer lejeniveauerne i de enkelte lejemål.

Efter pausen ser vi på, hvad du gør, hvis der ikke er aftalt fri regulering til markedsleje, og på de specifikke problemer vedr. overtagelse af ‘ældre’ lejekontrakter. Du får indsigt i den praktiske håndtering af fraflytningsopgør, og om man altid kan kræve, at lejer betaler for en fuldstændig retablering. Dagens sidste emne bliver spørgsmålet, om afståelse i kontrakterne altid betyder, at lejer kan overdrage lejemålet til en ny lignende lejer, eller om udlejer kan stille nye krav til en ny lejer.

Kl. 08.30 – 9.00

  • Tjek ind – varme drikke og croissant 

Kl. 9.00 – 10.30

  • Håndtering af fejlagtige varslingsskrivelser

Kl. 10.30 – 10.50

  • Kaffepause med sundt, sødt og salt 

Kl. 10.50 – 12.45

  • Ældre lejekontrakter og fraflytningsopgør

Kl. 12.45 

  • Sandwich og netværk. Deltagerbeviser udleveres.


Jesper Nørgaard

Advokat (L)

Advokat Jesper Nørgaard er partner i Pind & Partnere, der udelukkende har specialiseret sig i fast ejendom.

Jesper har i en lang årrække beskæftiget sig med erhvervslejeret og bl.a. ført sager for både lejere og udlejere om markedsleje, forståelsen af indgåede erhvervslejekontrakter, fraflytningsopgør, ophævelse af uopsigelige kontrakter mv.

Faktura Modtager

Tilmeld flere

Faktura Modtager

Tid:
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 08.30 – 13.00

Sted: 
Danbolig erhverv og projektsalg, Østerfælled 10, 1.sal., 2100 København Ø

Kursusbevis:
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse

Antal lektioner til efteruddannelse:
Seminaret giver 4 lektioner

Pris kr. 1.995

Tilmeldingsbetingelser