Kurset omfatter de grundlæggende elementer i arbejdet med fast ejendom og dermed også de fundamentale parametre i ejendomsudviklingen.
Kurset vil omfatte en grundig gennemgang af tinglyste arealer, bruttoetageareal, lejebærende- og sagsarealer og BBR-arealerne, gennemgang af udstykningslovens muligheder for at skabe, ændre og nedlægge samlede faste ejendomme og ejerlejlighedslovens lidt kringlede bestemmelser om opdeling og ændring af bygninger i ejerlejligheder.

Vi får viden om de forskellige arealtyper; anvendelse og definitioner og kendskab til matrikulære forandringer, ejerlejlighedsopdeling, vejforhold, skel- og matrikelkort (og hvorfor det ikke passer), byggeretten i BR18 og servitutrettigheder

Kl. 08.30 – 9.00

 • Tjek ind – varme drikke og croissant 

09:00-10:30

 • •Arealer – typer og anvendelse• Matrikulære ændringer
 • • Ejerlejligheder
 • • Skel og matrikelkort
 • Hævd

Kl. 10.30 – 10.50

 • Kaffepause med sundt, sødt og salt 

Kl. 10.50 – 12.45

 • Rettigheder
 • Pant
 • Hegn- og hegnssyn
 • Veje

Kl. 12.45 – 13.30

 • Sandwich og netværk. Deltagerbeviser udleveres.

Kristian Baatrup

Adm. direktør / Landinspektør / Partner

Født i Aarhus i 1977, kandidat fra Aalborg Universitet i 2002, ansat som planlægger og matrikulær sagsbehandler i Græsted – Gilleleje Kommune 2002 – 2004, ansat hos Landinspektørkontoret 2004. Indehaver siden 2007.

LANDINSPEKTØRKONTORET løser alle former for landinspektør- og landmåleropgaver i hele Nordsjælland. Vores arkiv indeholder landmåleoplysninger fra firmaets 130-årige historie, særligt naturligvis Helsingør-området, men vi har også masser af arkivmateriale for Fredensborg, Gilleleje, Gribskov, Hørsholm, Hillerød med videre.

 

Faktura Modtager

Tilmeld flere

Faktura Modtager

Tid:

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 08.30 – 17.00

Sted: 
Danbolig erhverv og projektsalg, Østerfælled 10, 1.sal., 2100 København Ø

Kursusbevis:
Vi udsteder kursusbevis til dokumentation af deltagelse

Antal lektioner til efteruddannelse:
Seminaret giver 4 lektioner

Pris kr. 1.995

Tilmeldingsbetingelser