Tilmeldingsbetingelser

Brugervilkår for tilmelding til arrangementer arrangeret af:

Seminarum ApS, Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup, DK, CVR-nummer 40222340.

1. Generelt

Arrangøren af alle arrangementer er Seminarum ApS, Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup, DK, CVR-nummer 40222340 (herefter kaldet “Arrangøren”).

Aftale om tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren, Seminarum.dk

Nærværende betingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) finder anvendelse ved din tilmelding til arrangementer gennem Seminarum.dk. 

Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens behandling af dine personlige oplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser betingelserne grundigt igennem.

Betingelserne skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2. Tilmelding

Tilmelding til alle arrangementer sker på www.seminarum.dk.

3. Bekræftelse og adgang til arrangementet

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en bekræftelse via email på, at du er tilmeldt arrangementet.

4. Ændringer fra Arrangørens Side:

Efter gennemført tilmelding kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via email og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:

At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt. 

At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer.

At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 20 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.

At foretage ændringer i arrangementets indhold dog alene således, at det samme formål kan opnås.

At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.

Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.

5. Ændringer fra deltagerens side

Efter gennemført tilmelding er annullering af tilmeldingen muligt frem 48 timer før arrangementets start. Rettelser i tilmeldingen er muligt frem 48 timer før arrangementets start.

6. Arrangørens ansvar

Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet. 

Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.

Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.

Du bedes kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager eller spørgsmål til arrangementet.

7. Ændringer i betingelserne

Efter gennemført tilmelding kan Betingelserne ikke ændres, medmindre ændringen er til din fordel. Nærværende Betingelser gælder alle arrangementer, og du opfordres altid til at læse disse i den fulde længde.

8. Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitiken i dette afsnit beskriver, hvorledes Arrangøren indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med tilmeldingen til arrangementer. Arrangøren er dataansvarlig. Du kan henvende dig til Arrangøren vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontaktoplysningerne er anført nederst.

9. Hvilke personoplysninger indsamles, og hvad bruges oplysningerne til. 

Behandling af de indtastede oplysninger: Ved tilmelding til et arrangement bliver de indtastede oplysninger overført og gemt, hvor kun Arrangøren har adgang til oplysningerne.

Til alle arrangementer har Arrangøren krævet følgende oplysninger på deltagerne: fornavn, efternavn, e-mail, titel, firma/organisation og telefonnummer. Samt om du ønsker at modtage nyhedsbrev.

Oplysningerne om navn, email, samt hvilket arrangement du deltager i, er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen. Øvrige oplysninger har Seminarum ApS anmodet om, for at kunne administrere tilmeldingen samt fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

De indtastede oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse betingelser.

10. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden Seminarum.dk

Hjemmesiden Seminarum.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang, du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer. Se, hvordan du sletter cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering/. 

Der anvendes tekniske cookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere. De cookies, der anvendes af tekniske årsager, er nødvendige for at hjemmesiden fungerer, og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies. Tekniske cookies bliver automatisk slettet 30 minutter efter, du er klikket væk fra hjemmesiden.

Når du benytter hjemmesiden www.seminarum.dk, bliver dine handlinger på siderne endvidere registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter, du foretager dig. Arrangøren kan derfor bl.a. se, hvilken ip-adresse du benytter, og hvilke sider du har besøgt på hjemmesiden. Loggen anvendes for, at Arrangøren kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere oplevelsen. Der anvendes sporingscookies for at få loggen til at virke på tværs af dine individuelle besøg på hjemmesiden. 

Dine personlige oplysninger i loggen anonymiseres 2 år efter arrangementet er afsluttet. 

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden Semiarum er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

11. Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser og anden korrespondance fra Arrangøren via e-mail

Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser eller anden e-mail-korrespondance fra Arrangøren, kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte email. Registreringen foretages for, at Arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende email. 

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse og anden korrespondance, er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Modtagere af personoplysninger

Arrangøren sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand. Arrangøren videregiver heller ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand, medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser, eller du specifikt og ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks., at dine oplysninger må bruges til udsendelse af et nyhedsbrev, eller at billeder eller videoer med dig må anvendes på sociale medier. Du kan altid tilbagetrække det samtykke du har givet Arrangører. Hvordan samtykket trækkes tilbage, vil altid være specifikt opgivet ved din afgivelse af samtykket.

For at kunne varetage din tilmelding vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere, der anvendes er blandt andet en webhosting-udbyder samt samarbejdspartnere, der benytter data på Arrangørens ordre, som f.eks. det firma, kursus eller konferencecenter, hvor arrangementet afholdes eller en konference app-leverandør. 

Hvis Arrangøren kontakter dig omkring arrangementet via SMS, vil en udbyder af en SMS gateway blive anvendt. Derudover vil en telefonudbyder blive anvendt ved telefoniske henvendelser.

Arrangøren kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis “interesseafvejningsreglen” efter en konkret vurdering er opfyldt.

a. a. Sletning af personlige oplysninger

Personoplysninger slettes 5 år efter arrangementet er afsluttet.

b. Sikkerhed

I. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

II. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

c. Dine Rettigheder

IV. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

V. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:Retten til indsigt i egne personoplysninger 

Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks., hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger og modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.

1. Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

2. Retten til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.

3. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.

4. Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Arrangøren, se kontaktoplysningerne nedenfor. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt. 

Kontaktoplysninger: 

Mira Trolle
Email: Mira@Seminarum.dk 
Telefonnummer: +45 27281415

II. Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

III. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet,
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
Fax: +45 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
Kontaktinformationer til arrangør

Seminarum ApS
Tlf.: 27 28 14 15 
Info@seminarum.dk